Björneborgsvägen 1592 66160 Långåminne Puh. 050 527 6465

Treson Teak

Renoveringar

Remontti

Saneringar med allt från upprustning av gårdsområden till reparationer av tak.

Läs mera

Byggande

LVI- ja sähkötyöt

Perustuksista talopaketin pystytykseen. Myös mökit saaristoon.

Läs mera

Teakprodukter

Tiikkikannet ja -sisustukset asennuksineen veneisiin.

Läs mera

Byggarbeten vid kusten & teakbeklädnader för båtar

Du minns väl hushållsavdraget!

Visste du att du kan få hushållsavdrag med upp till 2 400 euro på utgifterna för reparationer som du har låtit utföra hemma eller i din fritidsbostad? Äkta makar kan få avdrag med sammanlagt 4 800 euro. Läs mer om hushållsavdrag på

Skatteförvaltningens webbplats

Tveka inte att kontakta oss!

Fråga mer om våra tjänster eller lämna en offertförfrågan. Vi återkommer till saken så fort som möjligt.

Jag är intresserad av renovering
Jag är intresserad av byggande
Jag är intresserad av teakdäck eller -inredningar
Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Treson Teak Ltd Ab Oy
Björneborgsvägen 1592
66160 Långåminne

FO-nummer: 18996977
Telefonnummer: 050 527 6465

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Berätta om oss för dina vänner

Facebook Twitter 1Share

Byggfirman Treson Bygg betjänar i Vasaregionen

Treson Bygg erbjuder mångsidiga renoverings- och byggtjänster. Vi bygger och monterar även teakdäck och -inredningar för båtar. Företaget verkar från Malax, men vi betjänar kunder inom ett vidsträckt område i Österbotten. Av oss kan du beställa såväl reparationer av tak på egnahemshus som resning av stugor i skärgården. Våra yrkesmän utför alla arbeten med rejäl utrustning och alltid inom avtalade tidsscheman. Läs mer om våra tjänster, bekanta dig med våra bilder och kontakta oss!

Treson Bygg är en expanderande sektion av Treson Teak Ltd Ab Oy

Byggfirman Treson Bygg är den nyaste och största grenen av familjeföretaget Treson Ab i Malax. Treason Ab grundades 2004, men företagets namn ändrades efter några år till Treson Teak Ltd genom att verksamheten blev internationell. Företaget producerar, sågar och importerar teakvirke från Indien och tillverkar produkter av teak i Finland för båtindustrin.

Vi betjänar på finska och svenska.