Björneborgsvägen 1592 66160 Långåminne Puh. 050 527 6465

Treson Teak

Tveka inte att kontakta oss!

Fråga mer om våra tjänster eller lämna en offertförfrågan. Vi återkommer till saken så fort som möjligt.

Jag är intresserad av renovering
Jag är intresserad av byggande
Jag är intresserad av teakdäck eller -inredningar
Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Treson Teak Ltd Ab Oy
Björneborgsvägen 1592
66160 Långåminne

FO-nummer: 18996977
Telefonnummer: 050 527 6465

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Berätta om oss för dina vänner

Facebook Twitter 0Share

Byggande i Vasatrakten

Vi erbjuder byggtjänster såväl på fastlandet som i skärgården. Vid nybygge gör vi allt från att röja upp tomten till att gjuta grunden. Vi har erfarenhet av att resa huspaket och utför alla arbeten systematiskt och inom avtalade tidsscheman. Vi betjänar flexibelt enligt kundens behov, tveka inte att kontakta oss när du börjar planera bygget.

Vårt familjeföretag är baserat i Malax och verkar överallt i Österbotten och i skärgården i Bottenhavet. Lämna en offertförfrågan till mångsidiga yrkesmän inom bygg.

Bekanta dig också med vårt företags renoveringstjänster samt med vår teakimport och de teakprodukter som vi tillverkar.